verandermanagement en coaching


DURF adviseert, coacht en ondersteunt organisaties bij het vormgeven en concretiseren van veranderdoelstellingen op het gebied van Human Resources (HR).  

verandermanagement

DURF heeft kennis van essentiële bedrijfsprocessen en ruime ervaring met reorganisaties, herstructureringstrajecten en performancemanagement in complexe matrixorganisaties met sterke projectmanagementstructuren en hoge kwaliteitsnormen. Bij verandermanagement brengt DURF zowel de strategische aspecten, organisatieontwikkeling en veranderprocessen aan de orde, als de dagelijkse operationele onderdelen.

DURF kan u adviseren op individueel niveau, maar ook op team- en organisatieniveau en aan de hand van uw vraag bepaalt DURF de wijze van ondersteuning. Dat kan in de vorm van management consultancy, projectmanagement, changemanagement, HR advies, lijnmanagement of een combinatie ervan. Onze diensten kunnen plaatsvinden op projectbasis of interimbasis. Voorbeelden van vraagstukken waarmee u bij DURF terecht kunt:

– Welke HR producten en diensten zijn belangrijk om de organisatiedoelstellingen te realiseren?
– Hoe kunt u HR producten en diensten het beste inrichten en inzetten?
– Hoe kunt u een omgeving creëren waarin mensen worden gestimuleerd talenten te ontplooien?
– Hoe begeleidt en borgt u belangrijke verandertrajecten?
– Hoe kunt u de HR verantwoordelijkheden van het management versterken?
– Hoe krijgt u de juiste match tussen mensen in directies en managementteams?

– Hoe leert u uw gedrag aan te passen en wanneer is dat nodig?
– Hoe laat u de communicatie met teamleden en collega’s effectiever verlopen?
– Hoe leert u verschillen tussen mensen waarderen?
– Hoe kunt u individuele en teamprestaties verbeteren?
– Hoe kunt u conflicten vermijden of verminderen?
– Hoe kunnen adviseurs, consultants en verkopers effectiever zijn in advisering, onderhandeling en verkoop?
– Hoe kunt u sneller en beter beslissingen te nemen?

coaching

Om veranderingen binnen de organisatie teweeg te brengen, kan worden gekozen voor coaching. Omdat coaching maatwerk is, stelt DURF het programma samen in overleg met u als opdrachtgever. Coaching is toepasbaar bij groepen en individuen.

“Door haar hoge mate van organisatie-sensitiviteit is Irene goed in het doorzien van complexe verhoudingen en politieke situaties. Ze ziet, voelt en begrijpt zaken die anderen niet of pas veel later zien”

C. de Jong, Manager KPN

team coaching

DURF begeleidt teams om maximaal te presteren. We inspireren mensen om zich te ontwikkelen en ambities te realiseren. Denk hierbij aan het verbeteren van teamfunctionering, het nemen van verantwoordelijkheid en het verbeteren van teamprestaties. Ook bij het bestrijden van collectieve crises is team coaching het juiste middel.

Bij team coaching kan ook worden gewerkt naar een specifiek doel. Zo kan er tijdens sessies worden gewerkt aan een strategie of plan, gaat DURF aan de slag om teamleiderschap te versterken of begeleiden we bij het verbeteren van de service levels.

Het hebben van verschillende gesprekspartners tijdens de sessies leidt tot een verbreding van perspectief bij de deelnemers en de vergelijkbare ervaringen van de teamleden zorgen voor herkenning en begrip voor elkaar en voor de organisatie. Bovendien biedt deze setting kansen voor de ontwikkeling van uw sociale managementvaardigheden.

Extra winst is er omdat deelnemers ook persoonlijke groei ervaren door het volgen van de teamcoaching. De nieuwe manier van denken en doen maakt u slagvaardiger in de praktijk. Zo neemt u gemakkelijker verantwoordelijkheid, weet u vlot draagvlak te creëren voor uw ideeën en gaat u soepeler over tot actie.

individuele coaching

Aan leidinggevenden uit het hoger- en middenkader biedt DURF een beschermde omgeving om te werken aan persoonlijke groei. DURF laat u zien waartoe u in staat bent in uw functie en binnen de organisatie.

Bij individuele coaching ontdekt u wat u drijft en u ontwikkelt vaardigheden om situaties aan te pakken die u nu nog lastig vindt. Het kan gaan om het verbeteren van de leidinggevende kwaliteiten, de samenwerking met anderen of het omgaan met specifieke moeilijke situaties in de werksfeer, zoals weerstand, politiek of het omgaan met autoriteit.

loopbaanadvies

Wie toe is aan een nieuwe stap en behoefte heeft aan een gesprek met een onafhankelijke coach, kan bij DURF rekenen op nieuwe inzichten. Met individuele coaching heeft u een vertrouwelijke setting voor advies over outplacement en carrièreontwikkeling. Ook begeleidt DURF mensen die bij een reorganisatie worden geconfronteerd met gedwongen ontslag.

Geef een reactie