Real Drives

RealDrives is een methodiek die gebruik maakt van drijfveren om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en om vat te krijgen op die dingen, die de toekomst doen veranderen. Met RealDrives drijfveren logica kan de onderlinge samenwerking verbeteren, kunnen de verschillen in perceptie inzichtelijk worden gemaakt en organisaties beter worden bestuurd. RealDrives maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van waarden en psychologie van groepen. De metingen trekken voorkeur, gedrag en perceptie van de omgeving uiteen, waardoor de herkenbaarheid en de bruikbaarheid enorm toeneemt.

RealDrives is uitermate effectief gebleken bij onder andere persoonlijke reflectie, teamwork verbeteren, leiding geven, het motiveren van mensen en groepen, cultuur verandering, een gedragen visie ontwikkelen, begrijpelijk en effectief communiceren, elkaar de ruimte geven en het opsporen van mogelijke oorzaken waarom iets niet wil lukken. RealDrives logica wordt ook buiten de werksituatie toegepast om bijvoorbeeld de klik tussen klant en product te vergroten of om de betrokkenheid van stakeholders in een project te monitoren en te verbeteren. Meer informatie op www.realdrives.nl
ga terug

Geef een reactie